Adatvédelmi nyilatkozat (hatályos: 2022. május 1-jétől)

A borterasz.hu portál üzemeltetőjeként a HMM Legal Services Kft. (1016 Budapest, Tigris utca 56. 2. em. 10., továbbiakban üzemeltető, adatkezelő) kötelezettséget vállal arra, hogy a szolgáltatásával kapcsolatos adatkezelése megfelel a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

Regisztráció során rendelkezésünkre bocsátott személyes adatok

Bizonyos szolgáltatásaink igénybevételéhez felhasználóinknak regisztrációs űrlap kitöltésére van szüksége. A borterasz.hu, mint adatkezelő a regisztráció során rendelkezésre bocsátott adatokat kezeli. Pincészetek, jogi személyek illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok regisztrációjához további adatok megadása szükséges.

Nyilvános kommunikációs lehetőségek

A szolgáltatásaink részét képező fórumokat, blogokat minden felhasználónk saját felelősségére veszi igénybe. A hozzászólások szerzői jogai az azt bejegyző felhasználót illetik, ugyanakkor a szolgáltatónak joga van azokból korlátozás nélkül idézni, illetve azokat sokszorosítani. Tájékoztatjuk felhasználóinkat, hogy az ilyen kommunikációs felületeken megjelenített tartalmakra különböző jogszabályok az irányadóak (Ptk. Btk.).

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelésre a borterasz.hu honlapon regisztráló felhasználók önkéntes hozzájárulásával kerül sor az Avtv. 3. § (1) bekezdés a) pontja alapján. A regisztráció magában foglalja az azonosító űrlap kitöltését és az általános szerződési feltételek (ideértve az adatvédelmi nyilatkozatot is) elfogadását. A felhasználó a hozzájárulását a regisztráció tényével adja meg.

Automatikusan naplózott információk

A borterasz.hu honlap használata során az adatkezelő rögzíti a felhasználó IP címét, a böngésző és az operációs rendszer típusát, a látogatás kezdő és befejező időpontját. Ezen adatok naplózását a rendszer folyamatosan végzi. Az így keletkezett adatok kizárólag összesített és feldolgozott formában kerülnek felhasználásra. A regisztráció alkalmával vagy a felhasználás során megadott adatokkal nem kerülnek összekapcsolásra, valamint azokhoz kizárólag a honlap üzemeltetője fér hozzá. Kivételt képez ez alól, ha adott felhasználó megsérti az általános szerződési feltételekben vállaltakat. A borterasz.hu honlap nem regisztrált látogatóinak számítógépét az adatkezelő azonosítja, ami a látogatók szokásainak felmérését szolgálja. A regisztráció során megadott adatok a felhasználó által bármikor törölhetőek.

Az adatkezelés célja

A regisztráció során kötelezően megadandó személyes adatok kezelése a felhasználók és jogosultságaik (a felhasználók részére nyitva álló szolgáltatások, pl. fórumhoz hozzászólások, dokumentumok fel-, letöltése, hirdetések elhelyezése) azonosításához szükséges. Az önkéntesen megadott személyes adatokat az adatkezelő felhasználhatja arra, hogy a borterasz.hu honlap látogatása során a letöltött oldalakon reklámok jelenjenek meg. A hirdetések megjelenítését a rendszer végzi, ennek során a személyes adatok átadására, feldolgozására nem kerül sor. Az elektronikus kereskedelemi szolgáltatás nyújtásakor, (borrendelés esetén) a rendszer e-mail üzenetet küld mind a megrendelőnek, mind a pincészetnek. E levelekben a pincészetek a kapcsolatfelvétel elősegítéséhez a megrendelők nevéhez, e-mail címéhez, telefonszámához, illetve a szállításhoz és a számlázáshoz szükséges adatokhoz jutnak hozzá. Ugyanígy a megrendelők a kapcsolatfelvétel elősegítéséhez a pincészet nevéhez, székhelyéhez, valamint ahhoz a telefonszámához jutnak hozzá, melyen megrendeléseikről érdeklődhetnek. Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatás nyújtásában résztvevő partnereink vállalják, hogy az általunk rendelkezésünkre bocsátott adatokkal minden esetben úgy járnak el, hogy az a borterasz.hu adatvédelmi rendelkezéseivel összhangban legyen.

Az adatkezelés időtartama

A regisztráció során kötelezően és önkéntesen megadott adatok illetve személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és az adatok törléséig tart. A regisztráció során megadott adatok a felhasználó által bármikor törölhetőek. A naplózott adatokat a rendszer meghatározott ideig tárolja. A felhasználó hozzáférését vagy működését a szolgáltató az általános szerződési feltételekben rögzített feltételek fennállása esetén átmenetileg korlátozhatja. A korlátozás nem jelenti az adatok törlését.

Adatbiztonság

Az adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, továbbá megteszi mindazokat a technikai intézkedéseket, illetve kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatvédelmi rendelkezések megvalósulásukhoz szükségesek.

Az adatvédelmi nyilatkozat egyoldalú módosításának lehetősége

Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatvédelmi nyilatkozatot a felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően a felhasználó ráutaló magatartással elfogadja a hatályos módosított adatvédelmi nyilatkozatot.

Impresszum

HMM Legal Services Kft.
Székhely: 1016 Budapest, Tigris utca 56. 2. em. 10.
Adószám: 25847154-2-41
Cégjegyzékszám: 01-09-292360
A cég statisztikai számjele: 25847154-6820-113-01

 

 

Korábban hatályos adatvédelmi nyilatkozatok:

2010. november 1-jétől 2022. április 30-ig

 

Borkedvelőknek

  • bejelölheti kedvenc borait
  • értesülhet a legfrissebb akciókról
  • követheti a borvilág híreit
  • közvetlenül rendelhet kedvenc borászától